Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Big Pink Eatery, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65228804, inzake de website bigpink.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Big Pink Eatery door middel van email alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Big PInk Eatery respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Big Pink Eatery. U dient zich ervan bewust te zijn dat Big Pink Eatery niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.